Water (in) balans plein op Uiendag '24

Te nat – te droog??

Dat het klimaat sterk aan het veranderen is, is niet nieuw meer maar is nu wel het nieuwe normaal.  De weersextremen zijn meer bepalend voor een goede opbrengst dan welke andere factor dan ook. Te droog en te nat grenzen haast aan elkaar. Ook dit jaar is nu al weer een jaar met extremen. Een natte winter en een zeer laat voorjaar.

Hoe gaan we ons in de akkerbouw hier tegen wapenen? Hoe houden we water en bodem in balans?

Op onze jaarlijkse uiendag komen grote groepen akkerbouwers uit het gehele land, vaak meer dan 1500 bezoekers. Op 29 augustus willen we dit thema dan ook speciale aandacht geven door alle onderwerpen en bedrijven die hier aan kunnen bijdragen bij elkaar te brengen op een centraal plein.

U mag hier denken aan bestrijden van droogte (b.v. door irrigatie, fertigatie, water opvang – bovengronds of ondergronds) maar ook hoe om te gaan met wateroverlast (denk hier b.v.  aan drainage, egaliseren, greppels, maar ook verschillende bodem maatregelen en bijvoorbeeld welke vergunningen zijn er nodig).

We willen graag alle initiatieven die een bijdrage kunnen leveren hier bij elkaar brengen op het water in balans plein. Wilt u een demo opstelling laten zien? Een machine of wilt u uw onderzoek laten zien? Of misschien heeft u zelf een idee? Neem dan met ons contact op.

29 augustus 2024, op de uiendag te Colijnsplaat